ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   
Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến năm 2013
Cập nhật: 20/09/2013

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển Chương trình Tiên tiến năm 2013 gồm 62 sinh viên trúng trúng tuyển vào chương trình (danh sách trong file đính kèm). Tất cả các sinh viên này sẽ mang Mã số sinh viên (MSSV) mới thay cho MSSV đã có trước đó. Thông tin MSSV của sinh viên được cung cấp trong giấy báo trúng tuyển.

Thông tin về việc làm thủ tục nhập học và nhận giấy báo trúng tuyển sẽ được thông báo trên website Chương trình Tiên tiến vào ngày 24/9/2013, đồng thời sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại và email đã đăng ký với chương trình .

Bộ phận điều hành Chương trình Tiên tiến

Danh sách files đính kèm
#FILE NAMETYPESIZEDOWNLOAD
12013-CTT-Cong_bo-Trung_tuyen.pdfDocuments153.65K
Recent news:
Older news:
  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập       
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS