ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   
Một số quy định tổng quát về Xét tuyển
 

Đối tượng tuyển sinh


Đối tượng tuyển chọn theo Chương trình Tiên tiến là các sinh viên:

- Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học của năm xét tuyển, khối A hoặc A1, trên cả nước, đạt điểm chuẩn ngành CNTT của Trường.

- Đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh để theo học Chương trình Tiên tiến theo quy định của Trường.

- Tự nguyện tham gia vào chương trình đào tạo

Cụ thể, đối tượng tuyển sinh đầu vào sẽ gồm:

- Những thí sinh đạt tiêu chuẩn đầu vào của hệ Cử nhân tài năng (là học sinh đạt các giải thưởng trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia,...)

- Những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học của năm xét tuyển, khối A hoặc A1, trên cả nước, đạt điểm chuẩn ngành CNTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Những thí sinh nêu trên nếu đạt điều kiện về hoàn thành chương trình tiếng Anh tại bậc phổ thông và có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào chương trình đào tạo tiên tiến sẽ qua vòng sơ tuyển (Tiếng Anh) để chọn ra 50 sinh viên vào học năm thứ nhất của bậc Đại học.


Yêu cầu xem xét tuyển chọn

Sinh viên không đáp ứng các yêu cầu trên có thể gửi đơn yêu cầu xem xét thêm. Vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.

Tiếng Anh đầu vào


Để có thể đăng ký theo học chương trình, sinh viên cần có trình độ Anh văn tối thiểu tương đương TOEFL iBT 45 điểm. Các ứng viên chưa có chứng chỉ Anh văn có thể tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi học 2 năm, sinh viên cần đạt được trình độ Anh văn tương đương TOEFL iBT 79 điểm.

Một số quy định tổng quát về Xét tuyển
 

Đối tượng tuyển sinh


Đối tượng tuyển chọn theo Chương trình Tiên tiến là các sinh viên:

- Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học của năm xét tuyển, khối A hoặc A1, trên cả nước, đạt điểm chuẩn ngành CNTT của Trường.

- Đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh để theo học Chương trình Tiên tiến theo quy định của Trường.

- Tự nguyện tham gia vào chương trình đào tạo

Cụ thể, đối tượng tuyển sinh đầu vào sẽ gồm:

- Những thí sinh đạt tiêu chuẩn đầu vào của hệ Cử nhân tài năng (là học sinh đạt các giải thưởng trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và các kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia,...)

- Những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học của năm xét tuyển, khối A hoặc A1, trên cả nước, đạt điểm chuẩn ngành CNTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Những thí sinh nêu trên nếu đạt điều kiện về hoàn thành chương trình tiếng Anh tại bậc phổ thông và có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào chương trình đào tạo tiên tiến sẽ qua vòng sơ tuyển (Tiếng Anh) để chọn ra 50 sinh viên vào học năm thứ nhất của bậc Đại học.


Yêu cầu xem xét tuyển chọn

Sinh viên không đáp ứng các yêu cầu trên có thể gửi đơn yêu cầu xem xét thêm. Vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.

Tiếng Anh đầu vào


Để có thể đăng ký theo học chương trình, sinh viên cần có trình độ Anh văn tối thiểu tương đương TOEFL iBT 45 điểm. Các ứng viên chưa có chứng chỉ Anh văn có thể tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi học 2 năm, sinh viên cần đạt được trình độ Anh văn tương đương TOEFL iBT 79 điểm.

  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập       
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS